ĐỐI VỚI PHẦN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY TNHH MICROREGEN VIỆT NAM đơn vị sở hữu website: Gelan-electric.com cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

  1. Phạm vi thu thập thông tin

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ tại gelan-electric.com, chúng tôi có thể thu thập các thông tin liên quan đến khách hàng bao gồm:

Họ tên

Địa chỉ công trình

Địa chỉ email

Số điện thoại liên lạc

Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. gelan-electric.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

  1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Tiếp cận, tiếp thị khách hàng tiềm năng

Xử lý đơn hàng: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có).

Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của gelan-electric.com

Giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Các khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn

Xác nhận các thông tin về kỹ thuật & bảo mật thông tin khách hàng.

Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ thành viên hoặc thành viên tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của gelan-electric.com.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

+ Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình.

+ Thông tin cá nhân của thành viên trên gelan-electric.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của gelan-electric.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

+ Chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào các nội dung ở mục 3. Không phát tán, cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 trừ trường theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.